top of page

Acerca de

Remigijus Kriukas stiklo taurės.jpg

Remigijaus Kriuko Karališkos meilės taurės

Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meilės istorija, nepamirštama kone penkis šimtus metų, atranda atgarsių vis naujose kartose. Ji suskamba daugybe atspalvių įvairiose epochose, įkvepia kovai dėl laisvės, žadina patriotinius jausmus, kelia daugybę diskusijų, nepalikdama abejingo nė vieno. Amžina meilės ir valdžios dilema, jausmų iššūkis protui ir pragmatizmui, meilės ir grožio triumfas, kuriame paskutinį žodį taria mirtis. ( Rasa Baškienė, Bernardinai) 

 

Po slaptų vedybų, Žygimantas Augustas ruošėsi išvykti pusei metų iš Vilniaus derinti santuokos įteisinimo su Lenkijos didikais. Palikdamas Barborą patikimų pavaldinių globai, užsakė pagaminti specialų skaidraus stiklo indų rinkinį, laikomą jiems skirtoje dėžėje, nuo kurios raktą saugojo ištikimas tarnas. Indai buvo skirti tik Barboros maistui ir gėrimams, saugant ją nuo pasikėsinimų nuodais.

Dvi taurės sukurtos naujojo kolekcijai " Slapta meilė"- tai kolaboracija su projekto idėjos autore, menininke Julia Janus.

 

Taurių dizainas simbolizuoja vyriško ir moteriško prado, valdžios ir meilės dilemą. 

Komplekte 2vnt, Kaina 160 Eur

Gamybos laikas iki 4 savaičių. 

 

The love story of Barbara Radziwill and Sigismund Augustus, unforgettable for almost five hundred years, finds echoes in new generations. It sounds many shades in different epochs, inspires the struggle for freedom, awakens patriotic feelings, evokes many debates without leaving anyone indifferent. The eternal dilemma of love and power, the challenge of feelings to the mind and pragmatism, the triumph of love and beauty in which death has the final say. (Rasa Baškienė, Bernardines)

 

After a secret marriage, Sigismund Augustus was preparing to leave Vilnius for half a year to coordinate the legalization of marriage with Polish nobles. Leaving Barbara in the care of trusted subordinates, he commissioned the production of a special set of clear glassware to be kept in a box reserved for them, from which the key was allways with a faithful servant. The dishes were only for Barbora’s food and drink, protecting her from poison attempts.

The two cups created for the new collection "Secret Love" are a collaboration with the author of the project idea, artist Julia Janus.

 

The design of the cups symbolizes the dilemma of masculine and feminine beginnings, power and love.

 

Set of 2 pcs, Price 160 Eur

Production time up to 4 weeks.

bottom of page